Γιάννης Κυριακίδης

Marketing Executive

Θεόφιλος Στράτος

Web UI Designer

Σωτήρης Αδάμος

Account Executive

Κώστας Ροδίτης

Web UI Designer

Λάμπρος Κωλέτσης

Web Developer

Λουκάς Σέλα

Digital Performance Marketer

Νέλη Σαβράνη

Graphic Designer